MEDIA RELATIONS

Press Releases

Newest Press releases
16/10/2019
Thị trường tin tưởng sản phẩm thịt mát MEATDeli – Cổ phiếu Masan MEATLife được phân phối thành công cho các nhà đầu tư cá nhân
16/10/2019
Thị trường tin tưởng sản phẩm thịt mát MEATDeli – Cổ phiếu Masan MEATLife được phân phối thành công cho các nhà đầu tư cá nhân
30/07/2019
Lợi nhuận các lĩnh vực kinh doanh chính của Masan Group tăng 37% trong Quý 2/2019 và 20% trong nửa đầu năm 2019
23/07/2019
Masan Nutri-Science đặt trọng tâm vào ngành thịt, đổi tên thành Masan MEATLife
Load more...